Lukning af skoleintra, Facebook indslag d. 24. januar 2019

Stresspanelet anbefaler lukning af forældreintra, fordi det stresser forældre. Debatten raser for enten eller. Jeg tænker både og… Det er vigtigt, at der er nem og god dialog mellem forældre og skole, for det gør en væsentlig positiv forskel for barnets trivsel i skolen. Men det er også vigtigt, at rammen i det samarbejde virker overskuelig og let tilgængelig for alle.

Måske er stress omkring forældreintra ret store ord. Men jeg møder rigtig mange familier, som siger, at forældreintra er en daglig kilde til irritation og frustrationer, og mange daglige unødige af dem, samler sig selvfølgelig sammen til stress, især fordi forældre løber tør for tid, og ikke kan nå det hele på ordentlig vis. Så hvad der fjernes kan, bør selvfølgelig fjernes.

Men jeg startede også med at skrive, at forældre-skolekontakten har en væsentlig positiv aktie i barnets skoleliv, så der skal være en kontaktform, og i moderne it-tid, er det vel den vej, der skal findes en løsning.

Der er et nyt system på vej, AULA, som de første skoler skal afprøve her og nu, og så er det målet, at alle skoler kobles på systemet fra skoleåret 2019/2020, som jeg har forstået. Det nye system skulle gøre det meget nemmere, fordi det kun vil være en app og dermed færre klik for den enkelte børnefamilie. Måske bør vi derfor lige nu bruge energier på at byde det nye system velkommen med positive øjne, håbe at det kommer fra start uden børnesygdomme, håbe at det er funktionelt fra dag et.

Derefter bør vi lade den enkelte skole, den enkelte klasse selv finde en egnet kontaktform for alle. Den kunne findes frem ved en fælles brainstorm ved et førskolestart-møde med forventningsafstemning, hvor der udarbejdes nogle retningslinjer udfra overskriften: “Hvordan kan vi alle hjælpe til med at holde unødige ting ude af klassen, klassefællesskabet, læreropgaven og forældrerollen?” Derved kunne den enkelte spørge sig selv, hver gang man er ved at skrive en tekst om en bortkommet sutsko, eller glutenallergi hos eget barn, eller en legeaftale der gik i vasken, fordi et barn tillod sig at sige nej, eller en lærer der om morgenen havde sagt: “Jeg er nødt til at stoppe forældresnakken på gangen nu, for undervisningen må igang”, hvilket en forælder blev stødt over… men skal alle vide det?… nej gå hellere direkte tilbage til læreren og få ryddet op, eller tænk måske “ja selvfølgelig skal undervisningen igang, det var jo ikke en skilsmisse eller dødsfald, jeg fortalte om, men frustrationer over at datteren hjemme havde klaget over, at hun havde været med i en frikvarterskonfliktsamtale, som hun ikke havde været deltagende i..” Og så måske bagefter tænke, at livet kan gå videre, trods alt. Og måske også tænke at datteren endda kan blive lidt stærkere af en lille forbigående krise.

Når andre forældre skal læse en masse unødigt, bliver de frustrerede, mister fokus på det væsentlige, taler måske åbent om irritationerne mens børnene hører med, og sammenlagt med en masse andre daglige unødige frustrationer, som stresspanelet sikkert senere kommer med udmelding om, bliver det tilsammen til et indre kaos, og det kan udløse en stressfølelse.

Altså synes jeg, at det er godt, at der bliver taget fat om forældreintra for at inspirere “detalje-skrive-ivrige” forældre til at begrænse deres skriv til det absolut mest nødvendige og interessante for hele klassen. Måske kunne både lærere og forældre aftale, at læreren max skriver en kort status hver fredag, og forældre max skriver tilbage søndag aften, hvis nødvendigt, og kun skriver om det, der virkelig batter for alle… og ellers går direkte med det personlige. Nogle må også gerne her sortere lidt, for vi skal altså ALLE hjælpe til med, at personale i daginstitution og skole får løsnet tid til kerneopgaverne, som er læring, fællesskabsopmærksomhed samt opgaver omkring nogle virkelig trængende børn, der behøver det lille ekstra, hvor mange små unødige detaljer idag tapper lærerens tid til dette…

Derved kan vi også hjælpe med at sende læreren mindre udbrændt hjem til egen familie.

Altså er det efter min mening ikke i fælles forum, man bør spørge “er der nogen, der ved, om de har engelsk for til imorgen? Carl-Emil siger, at det har de ikke, men det står jo i lektieintra!” Tag chancen, stol på Carl-Emil. Lad ham selv tage ansvaret. Han kan lære det, hvis han får chancen for at øve sig.

Med håb om at mit lille bidrag her kan være med til at sortere forældre-intra-støjen fra og gøre brugen målrettet, værdifuld, overskuelig og vedkommende for alle. Bedste hilsner fra Lola

Ps. Jeg har skrevet bogen “Den store bog om skolebørn” (boghandler og www.lola.dk) hvor jeg giver inspiration til førskole-forventningsmøde, som er lige til at kopiere fra, ligesom jeg i min app giver inspiration til målrettet brug af forældreintra og tanker om unødig støj i samarbejdet.

iOS: https://itunes.apple.com/app/id1240292299
Android: https://play.google.com/store/apps/details…

Læs hele debatten på min facebookside her