Indslag på Facebook d. 3. november 2016 om efterspørsel på udvidet åbningstider

Tryk på linket for at læse hele debatten på min Facebookside. 3 November at 11:30 ·

Er det den vej vi skal? Det må kunne gøres bedre af hensyn til børnene? Hørte igår i radioen, at blandt andet Århus kommune nu vil tilbyde fire daginstitutioner med åbningstid til kl. 20 for at tilgodese et behov. En HK medarbejder blev interviewet og udtalte, at der var et behov for flere tiltag af dette. HK medarbejderen udtalte også, at HK havde flere opringninger fra medlemmer, der ikke kunne nå at hente børn, fordi de fx er butiksansatte, ligesom sygeplejersker, togpersonale med flere også har et problem, sagde han. Han blev også spurgt, hvorfor kun åbning til kl. 20 og ikke 22, hvortil han svarede at kl 20 var ok… men det er det vel ikke for sygeplejersken, hvis vi skal “gå linen helt ud” i dette behov/serviceudvidelse. Han blev også spurgt, hvordan folk har klaret sig indtil nu, hvortil han svarede, at der blandt andet var trukket på hjælp fra bedsteforældre, men at det ikke var så nemt mere, fordi de jo også bliver længere på arbejdsmarkedet (forældre er ældre idag, når de får første barn, så lidt år kan der da hentes den vej i den anden ende 😊). Han blev også spurgt, om han selv havde brug for udvidet åbningstid engang imellem, hvortil han sagde ja, men at det ikke var muligt, for så skulle hans børn flytte institution i løbet af dagen, og han skulle køre 13km ekstra for at hente dem (undskyld til HK medarbejderen hvis jeg husker forkert i detaljerne…).

Jeg vil gerne starte med at skrive, at de daginstitutioner vi har idag, tæt på arbejdspladser som fx sygehuse, der tilbyder udvidet åbningstider og overnatning, så også den enlige forsørger kan beholde jobbet som sygeplejerske, det skal vi ikke lave om på, det er ikke det, jeg vil med dette opslag. Jeg kan også ønske den halve time om eftermiddagen og time om fredagen tilbage i daginstitutionens åbningstider, som blev skåret væk pga. besparelser for år tilbage, ligesom besparelser har givet mange lukkedage mange steder, hvor mange folk har arbejdsdag, eller børnene samles i fremmede institutioner med fremmed personale… alt det kan vi godt se på en en forandring af… og så går dette jo for de fleste alligevel med hjemmestrikkede løsninger….

Men med hensyn til udvidelse af åbningstiden hen over en vigtig tid for familieliv til samvær og læring vil jeg på vegne af børnene bare sige, at jeg ville ønske, at dette blev løst ved at arbejdspladserne generelt indretter sig, så medarbejdere med børn får lov at arbejde i dagtimerne. Derved passer arbejdspladsen på sine medarbejdere og deres familier, og dette gør forældrene langtidsholdbare på arbejdsmarkedet.

Det betyder meget for børnene, at forældrene selv kan have samvær med deres børn og give dem stabil, forudsigelig og rolig hverdag og har mulighed for at give dem dannelsesgrundlag fra deres primære voksne i de vigtige samværstimer og fællesskabsmuligheder før, under og efter aftensmåltidet… “Det har vi jo fri til at gøre på andre tider”, vil forsvaret jo lyde… Men erfaringen siger, at forældre holder mindre og mindre fri med deres børn, når de selv har ferie og fridage, så mon det bliver til en fridag for flertallet af børnene dagen efter en forælders lange arbejdsdag? Og hvornår skal timerne med samvær overhovedet ligge med fx et skolebarn med en lang dag under skolereformen? Og hvad hvis barnet oveni også er skilsmissebarn i en 7/7 ordning, og oveni dette så også institutionsdage til kl. 20? Og skal vi så have klippekort system, så man fx max har 40timers pasning (lidt transporttid indregnet her)? Og hvornår skal personalet så opfylde alle de læringsforventninger, der idag er til barnets tid i daginstitutionen? Og lige nu med konstant nedskæring på området kniber det i forvejen at tilrettelægge det sådan, at der er tre personaler tilstede i de aktive læringstimer mellem især kl 9 og 14, hvor børnene har det højeste energiniveau… Skal den ene personale på en stue så møde ind kl. 13 for at kunne dække pasningsbehovet til kl. 20? Skal nogle af børnene først komme kl. 13, hvor det så bliver sværere at skabe legerelationer, fordi de børn der møder tidligt jo forlængst er langt inde i denne dags legerelationer? Eller skal børnene have en dag fra 9 til 20?

Jeg synes, at tiltag som disse med flere institutioner med udvidet åbningstider ene og alene sker med øje for arbejdsmarkedets behov uden tanke på barnets bedste. Og bliver det nogle børns vilkår, at de skal være i institution fra kl 13 til 20 eller kl 9 til 20 pga. aften- og søndagsåbent i butikkerne, så vil jeg fra nu af få dårlig samvittighed, hver gang jeg handler udenfor daginstitutionernes almindelige åbningstider…

Desuden vil jeg træde til, alt det jeg kan som bedsteforælder for mine børnebørn for at afhjælpe deres behov for pasning efter daginstitutionernes almindelige åbningstider. Og jeg håber, at gode venner, naboer eller en ung studerende med behov for at tjene lidt ekstra til studierne vil gøre det for de familier, som ikke har et bedsteforældrenetværk omkring sig. Det vil være langt mere roligt for barnet at komme hjem på egen matrikel sammen med en bedste eller reservebedste eller anden person, der sammen med barnet kan forberede aftensmaden og hygge, lave lektier mm. indtil forældrene kommer…. Bedste bedstehilsen fra Lola