4 klummer for Pindle Odense bragt i deres aviser i 2016

Klumme 1 d. 6. maj; Fællesskab frem for individualisme s. 46

Klumme 2 d. 1. juli; Hvem har skruet ned for moralen? s. 55

Klumme 3 d. 9. september ; Tænk, hvis man oftere blev forstået end misforstået. s. 55

Klumme 4 d. 21. oktober;