Indslag på min Facebookside d. 24. august 2017

Mens sensommersolen skinner sine velsignede stråler udendørs på os allesammen, sætter politikerne sig meget snart til forhandlingsbordet indendørs omkring forslag til den kommende dagtilbudsreform…. Således ser et foreløbigt udspil vist ud (det er mig, der har skrevet nogle af ordene med store bogstaver):

1. Øget fleksibilitet og frit valg for børnefamilier

STØRRE gennemsigtighed gennem NY informationsportal og kampagne om forældres frie valg STYRKET mulighed for at ønske og få et bestemt dagtilbud
BEDRE vilkår for private leverandører MERE fleksibilitet i ordningen med tilskud til pasning af egne børn Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider STYRKET forældreindflydelse i forældrebestyrelser RET til at vælge deltidsplads for forældre på barsels- eller forældreorlov

2. BEDRE læring og trivsel for alle børn og et sammenhængende børneliv En STYRKET pædagogisk læreplan MERE tid til nærvær gennem mindre og meningsfuld dokumentation BEDRE kvalitet i private pasningsordninger FLERE pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner FORSØG med målrettede sociale indsatser i dagtilbud – herunder forældregrupper i dagtilbud og samarbejde med sundhedsplejen BEDRE sammenhæng i kommunens indsats for de 0-6-årige og udveksling af relevant viden BEDRE overgange via målrettede forløb for børn frem mod skolestart og KRAV om læringsfokus i fritidstilbud mv. frem mod skolestart

3. HØJ kvalitet gennem faglighed og tydelig ledelse Fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne Implementering af en STYRKET pædagogisk læreplan på pædagoguddannelsen og på den pædagogiske assistent-uddannelse Viden til praksis og implementering af en STYRKET pædagogisk læreplan Partnerskab om kompetenceløft og viden til praksis

Kilde: Regeringens udspil ‘Stærke dagtilbud’.

Som jeg umiddelbart læser det, er der i udspillet helt klart en masse løft til forældres frie valg og tilrettelæggelse af individuelle behov. Som jeg læser det, er der også en masse krav til personalet med omstrukturering igen igen, krav om øget rammefleksibilitet netop for at tilgodese de frie forældrevalg, og dette skal lade sig gøre med udgangspunkt i en i forvejen ret lav personalenormering (et område får et normeringsløft), mens personalet også skal have deres faglighed løftet via kurser, hvilket sender dem på kursus igen igen, samtidig med forventning om styrkede læreplaner og øget nærvær til børnene, det sidste bliver altså ikke let at opfylde.

Det kommer til at tage de næste ti år, før alle de nye MERE, KRAV, STYRKET, FORSØG, STØRRE, BEDRE, NY og HØJ fra ovennævnte udspil er implementeret, hvis der ikke når at komme en ny reform inden…

Daginstitutionspersonale har vist efterhånden mest brug for at komme på “overlevelses-, trylle- eller blækspruttekursus”. Og børnene, de har helt sikkert brug for at nogen tænker ro til barndommens vigtige læringsarbejde ind igen.

Kære politikere bag ovennævnte udspil, jeg kan virkelig anbefale jer at se filmen BARNDOMMEN, før I fortsætter arbejdet med den kommende dagtilbudsreform. Margreth Olin har med kamera i et år fulgt en norsk naturbørnehaves 6års gruppe, hvor børnene har god ro og plads til barndommens vigtige læringsarbejde. Jeg blev så glad og varm om hjertet, da jeg så filmen, og kom sådan til at ønske det daginstitutionsliv til alle børn… og tænke hvor svært kan det være? Jeg håber, at I politikere vil tænke det samme som mig, når I ser filmen, der har premiere den 6.9. Hermed en lille bid trailer… Bedste hilsner fra Lola

se filmen her og Læs debatten på min Facebookside her